Polityka prywatności

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO), obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku, wskazujemy, że uzupełnieniem niniejszej polityki prywatności jest informacja o przetwarzaniu danych osobowych, znajdująca się tutaj.

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych. Dlatego chcielibyśmy, aby Państwo wiedzieli, kiedy i jakie dane przechowujemy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. W związku z powyższym poprzez niniejsze Oświadczenie pragniemy zapoznać Państwa ze stosowaną przez Grupa KK TEXTILE polityką ochrony danych.

Administrator

Administratorem danych jest GRUPA KK TEXTILE SP Z O O, , 26-600 Radom z siedzibą przy ul. ul. Marii Fołtyn 10, 26-600 Radom, mail kontaktowy : rodo@grupakk.pl.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Z zasady mogą Państwo korzystać z naszej internetowej prezentacji bez konieczności ujawniania swoich danych osobowych. Poprzez wywołanie naszego serwisu ze względów bezpieczeństwa zapisane zostaną następujące dane: nazwa Państwa dostawcy usług internetowych, strona internetowa, z której odwiedzili Państwo niniejszy serwis, nasze strony internetowe, które Państwo odwiedzili oraz adres IP Państwa komputera. Dane te mogą zostać wykorzystane do celów statystycznych, przy czym indywidualny użytkownik pozostaje anonimowy.

Dane osobowe gromadzone są tylko wtedy, gdy sami nam je Państwo udostępnią, np. w ramach rejestracji, poprzez wypełnienie formularza bądź przesłanie e-maila, w ramach zamówienia produktów lub usług, zapytań lub zamówienia materiałów. Baza danych i jej zawartość pozostaje w naszym przedsiębiorstwie. Odbiorcą Państwa danych są nasi pracownicy, podmioty współpracujące z Grupą KK TEXTILE, świadczące usługi księgowe, audytowe, zapewniające wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizujące przesyłki oraz zapewniające bieżącą obsługę prawną. Dane mogą być przekazane ZUS, US i innym organom publicznym zgodnie z przepisami prawa.

Przetwarzamy Państwa dane dla celów związanych z:

  • wykonaniem zawartych umów/zamówień dotyczących realizacji dostaw materiałów drukowanych, opakowaniowych i reklamowych oraz innych usług w zakresie działalności Spółki;
  • Przygotowaniem ofert i prowadzeniem korespondencji zmierzającej do zawarcia umów, w tym również w wersji elektronicznej oraz prowadzeniem negocjacji i doradztwa przed zawarciem umów;
  • sporządzaniem dokumentacji (ofert, zamówień, umów) w tym dokumentacji księgowej (wystawiania dokumentów księgowych w tym faktur VAT, prowadzenia ewidencji i ksiąg) oraz procesów reklamacyjnych i gwarancyjnych;
  • wykonaniem zawartych umów dotyczących świadczenia przez Państwa usług z zakresu doradztwa, obsługi handlowej itp.
  • wykonaniem umów jak wyżej, zawartych przez Państwa pracodawcę, będącego naszym kontrahentem oraz wszelkich działań prowadzonych w związku ze współpracą biznesową Grupy KK z tym kontrahentem.

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) b) c) i f) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. na podstawie zgody, dla celów związanych z zawieraniem i realizacją umów i dla prawnie uzasadnionych interesów administratora). Zakres przetwarzania danych osobowych może obejmować : imię, nazwisko, adres, NIP, telefon kontaktowy, adres e-mail. W większości przypadków są to dane służbowe, związane z wykonywaną pracą. Staramy się minimalizować przetwarzanie danych prywatnych tylko do sytuacji, kiedy jest to wymagane w związku z ofertami, zamówieniami, dokumentami księgowym, fakturami, dostawami itp. W przypadku zawarcia umowy przez kontrahenta (przedsiębiorcę lub konsumenta) podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy oraz dokonywanie rozliczeń podatkowych itp. Podanie danych w zakresie adresu email jest dobrowolne lecz wyłącznie jego podanie umożliwia prowadzenie korespondencji elektronicznej.

Prawo dostępu i korekty zgromadzonych danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

W tym celu wystarczy wysłać e-mail na adres rodo@grupakk.pl albo napisać na adres administratora danych GRUPA KK TEXTILE SP Z O O, ul. Marii Fołtyn 10, 26-600 Radom.

Prawo odwołania zgody

Mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, co spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez Grupę KK TEXTILE, z wyłączeniem tych, których przetwarzanie wynika z wymogów prawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: rodo@grupakk.pl, bądź pisemnego na adres siedziby administratora danych.

Prawo wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przechowywanie danych

Dane nie są automatycznie przetwarzane i nie podlegają profilowaniu.

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

  • W przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę
  • W przypadku niezbędności danych do wykonania umowy przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe
  • W przypadku prowadzonych negocjacji, procesu ofertowania czy innych związanych z działalnością biznesową Grupy KK TEXTILE, będą przechowywane przez czas niezbędny do utrzymania ciągłości tych działań mających na celu zawarcie umowy lub do cofnięcia zgody
  • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu

Stosowanie cookies

Cookies to małe pliki tekstowe, które są lokalnie zapisywane w pamięci pośredniej przeglądarki internetowej na komputerze, z którego odwiedzana była strona. Cookies umożliwiają identyfikację przeglądarki internetowej, w celu optymalizacji oferowanej przez stronę treści i uproszczenia korzystania z tej strony. Danych tych nie wykorzystuje się do osobistej identyfikacji osoby, która odwiedziła stronę internetową.

Bezpieczeństwo

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby chronić udostępnione przez Państwa dane przed przypadkową bądź zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Stosowane środki bezpieczeństwa są na bieżąco zmieniane i dostosowywane do rozwoju technologii.

Dzieci

Ochrona sfery prywatnej dzieci stanowi ważny problem. Z tego powodu bez uprzedniego uzyskania potwierdzonej zgody opiekuna prawnego, nie gromadzimy, nie wykorzystujemy żadnych informacji o osobach, o których wiadomo, że nie ukończyły jeszcze 13-go roku życia. Opiekunowie prawni mogą uzyskać wgląd w informacje podane przez ich dziecko, a także żądać usunięcia takich informacji.

Kontakt

W przypadku problemów lub pytań prosimy zwracać się pisemnie na adres rodo@grupakk.pl lub GRUPA KK TEXTILE SP Z O O, ul. Marii Fołtyn 10, 26-600 Radom bądź osobiście w siedzibie administratora danych.

Ciągły rozwój Internetu sprawia, że od czasu do czasu konieczne staje się dostosowanie naszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych do zachodzących zmian. Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania odpowiednich zmian w każdym czasie.